E-Defter Nedir

Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ortak projesi olarak hayata geçmiş olan e-defter uygulaması mükelleflerin elektronik ortamda vergisel olarak denetimini sağlamak amacıyla, ortak format ve standartlardan oluşturulmuştur. E-defter tutmak isteyen mükelleflerin ilk olarak elektronik imza sahibi olması gerekmektedir. Bunun yanında ayrıca e-defter için uyumlu bir yazılıma gereksinim duyulmaktadır. E-defterin en büyük avantajlarından biri, işlem yükü fazla olan şirketler için bakım, onay ve saklama masraflarından onları kurtarmaktır. Genel Tebliğ’de belirtilen şartları taşıyan mükellefler e-defter oluşturmak için izin almak zorundadırlar. Genel Tebliğe göre; Başkanlık veya Genel Müdürlük tarafına online başvuru kabul edilmemektedir bu nedenle gerekli dökümanlar hazırlanarak başvuru yapılır. E-deftere başvurmak için bir takım koşullar vardır. Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin şu şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Gerçek kişi olan mükelleflerin 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları.

b) Tüzel kişi olan mükelleflerin 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması ve bu çerçevede Mali Mühür temin etmiş olması.

Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak olan yazılımın uyumluluk onayı almış olması.