Cario Bilişim Teknolojileri

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verilerinizin hangi amaç ve hukuki sebeplerle işlendiği, kimlere aktarıldığı ve kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak CARIO BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-ORHAN BOZKURT  (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  

 

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak, fiziki veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve muhafaza edilmektedir.

 

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, ürün ve/veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi için müşteri kaydı oluşturulması, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, e-fatura düzenleme işlemlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası gibi amaçlarla yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

 

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası ile meşru menfaatlerimizin bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilir. Kanun’daki hukuki sebeplerin bulunmaması halinde sadece açık rızanızın olması halinde verileriniz işlenebilir.

 

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere, 6698 Sayılı Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve yalnızca yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek ve yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.      

 

Şirketimiz tarafından işlenmekte olan kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla hukuken gerekli ve makul düzeydeki her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği ya da hukuken gerekli olan süreler boyunca işlenecek ve saklanacaktır. Söz konusu sürelerin dolması halinde ve kişisel verilerin daha uzun sürelerle tutulmasını gerektiren farklı bir hukuki sebep bulunmadığı müddetçe kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek ya da anonimleştirilecektir.

 

Kişisel veri sahipleri (ilgili kişi), kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak 6698 Sayılı Kanun’da sayılan birtakım haklara sahiptir. Bu haklar aşağıdaki şekildedir:

Kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmek için aşağıda belirtilen yöntemleri kullanabilirsiniz:

Şirket İrtibat Kişisi iletişim bilgileri

Telefon: +90 212 211 12 22

E-Posta: obozkurt@cariobilisim.com

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi yukarıda belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere internet sitemizde www.eimza.gen.tr , www.e-imzaturkiye.com  yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızdan veya Şirket İrtibat Kişisi ile iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.